Holistische Visie

Holistisch komt van het woord Holos dat 'heel' betekent. Bij een holistische geneeswijze wordt de ‘hele’ mens als uitgangspunt genomen. Je hebt namelijk niet alleen een lichaam maar je bestaat ook uit een mentaal, fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel deel. Al deze delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, beïnvloeden elkaar en maken wie je bent. Iets kan niet bekeken/geanalyseerd/behandeld worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken. Als nu op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op het andere. Het lichaam kan hierdoor uit balans raken en signalen afgeven in de vorm van een klacht of symptoom. Denk bijvoorbeeld aan te veel stress, werkdruk, emotionele belasting of verlies, waardoor je allerlei klachten kan ontwikkelen zoals hoofdpijn, maagdarmklachten, rugpijn enz. Maar ook andersom kunnen fysieke klachten leiden tot psychische of emotionele klachten, denk eens aan ernstige ziekten; de emotionele problemen die hierdoor kunnen ontstaan, worden niet altijd (h)erkend en kunnen het genezingsproces vertragen. Een klacht vraagt om aandacht. Als alles met elkaar verbonden is kan het zo zijn dat een klacht niet op zichzelf staat en dat de oorzaak ergens anders zit dan je aanvankelijk denkt. Het kan dan nuttig zijn om vanuit verschillende disciplines naar de klacht te kijken om de mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden om het herstel te bevorderen.

Neem als voorbeeld massage; een middel om de aandacht terug te brengen naar je lichaam, waarbij de andere delen ook worden (aan)geraakt en je kunt voelen wat er is, op alle niveaus van je mens zijn. Door even je gevoel te ervaren en minder in je hoofd te zijn, geeft het mogelijk meer inzicht in wat die klacht jou te vertellen heeft. Je lichaam is heel eerlijk en kan je vertellen (laten voelen) wat er is. Ook als het niet zo leuk is. Het bewustwordingsproces wat hierdoor op gang kan komen heeft een positieve werking en kan klachten doen verminderen of helpen op een bewustere manier ermee om te gaan. Als je er op deze manier naar kunt kijken kun je 'gebruik maken' van die symptomen en klachten in plaats van ze te bestrijden of te negeren. Dan zie je het niet als vervelende tegenwerkende obstakels maar als 'meedenkende' waarschuwingssignalen.

De intentie is dus niet het bestrijden maar het aandachtig voelen van de klacht. De nadruk van de massage ligt op ervaren, niet op verandering. Bewustwording* is waar het om gaat. Dit kan verheldering geven waardoor je dichter bij de basis, de oorzaak, van je klacht kan komen. Die ervaringen en inzichten kunnen je helpen om de balans in jezelf te herstellen. Om weer in balans te komen!

* Massage kan het proces van bewust worden versnellen. Massage heeft invloed op je gemoedstoestand, je gevoelens en de ervaring van spanning(en). Je kunt tijdens de massage bijvoorbeeld de druk van het dagelijks leven voelen of je merkt dat je vaker en dieper gaat zuchten of je voelt je opeens intens moe of je voelt dat je 'geraakt' wordt. Zodra je je van iets 'bewust' wordt kun je spreken van het begin van een helingsproces.

Home