Kinesiologie / NEI

KINESIOLOGIE

Kinesiologie betekent letterlijk ‘De leer van de beweging’.
Het is een therapeutische manier van werken waarbij gebruik wordt gemaakt van spiertesten om verstoring of disbalans op te sporen en het welzijn op alle niveaus van gezondheid te bevorderen.
Kinesiologie richt zich op de energie in het lichaam, op het lichaam zelf, op onze voeding en onze emoties. Deze vier elementen spelen een belangrijke rol.
Het is een methode om de gezondheid en het zelf herstellende vermogen van de mens te bevorderen. Binnen de kinesiologie onderscheiden we verschillende methoden.

NEI

Neuro-Emotionele Integratie oftewel NEI is een uitbreiding van kinesiologie, een techniek waarmee met behulp van spieractiviteit gewerkt wordt met de subtiele energie van lichaamscommunicatie en de daarin opgeslagen emotie.
Het is een energetische methode om eenheid te brengen in denken en voelen, tussen het hoofd en het hart. Dit kan leiden naar bewustwording, vitaliteit en gezondheid.

De werkwijze richt zich op de oorzaak en motivatie van gedrag door het opsporen en loslaten van blokkades en belemmerende overtuigingen.
Het kan zijn dat in het verleden bepaalde ervaringen wel verstandelijk maar niet emotioneel verwerkt worden. Onbewust kan dit zijn invloed uit blijven oefenen zowel op fysiek als mentaal niveau. Deze blokkades weerhouden je ervan het leven te leiden zoals jij dat eigenlijk wil. Met de NEI-methode kan het onbewuste, bewust worden gemaakt. De blokkades kunnen van hun emotionele lading worden ontdaan en opgeruimd. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de meridiaan banen.
Dit activeert het zelfhelende vermogen van het lichaam en maakt verandering mogelijk. Vergelijkbaar met het resetten van de harde schijf in een computer.
Mensen die NEI hebben ervaren hebben meer inzicht in hun functioneren gekregen. Het lukt beter om doelen te stellen en te bereiken. Men is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid in het leven. Er is dan sprake van ‘leven vanuit eigen kracht’.

Behandelvormen