Kinesiologie / NEI

KINESIOLOGIE

Kinesiologie betekent letterlijk 'leer van de bewegingen van het lichaam'. Het is een therapeutische manier van werken die de mens in zijn totaliteit benadert en balans brengt in zijn energiesysteem. Een behandeling kan staan in relatie tot een klacht, een specifiek thema of een doelstelling.
Het werken met handmatige spiertesten vormt de basis. Het innerlijk geeft via de spiertest informatie over de oorsprong of voedingsbodem van een onbalans. Dit kan inzichten geven en het kan verhelderen hoe en wanneer deze onbalans is ontstaan: Het onbewuste wordt bewust gemaakt.
Een spier kan zwak testen en de reden kan in allerlei vormen van stress liggen, en stress kost energie.

  • structurele stress (fysiek): lichamelijke klachten, pijn, verhoogde spierspanning etc.
  • chemische stress (voeding en spijsvertering): verkeerde/niet geschikte voeding, milieubelastingen, medicijnen, allergieën, vitamine- en mineraaltekort etc.
  • psychische stress (emoties/gedrag): spanning, angst, verdriet, schuldgevoel, bewuste en onbewuste emoties etc.

Als één van deze gebieden uit balans is kunnen diverse klachten ontstaan en heeft het gevolgen voor de andere; het beïnvloedt elkaar. Binnen de kinesiologie onderscheiden we verschillende methoden.

Lees meer

NEI

Neuro-Emotionele Integratie oftewel NEI, is ontwikkeld met aspecten vanuit verschillende methodes en geneeswijzen zoals Kinesiologie, NLP, EFT, acupressuur en 5-elementenleer. Een therapie waarmee met behulp van spieractiviteit of een biotensor gewerkt wordt met de subtiele energie van lichaamscommunicatie en de daarin opgeslagen emotie. Het richt zich op het ontdekken van de relatie tussen gevoel en gedrag door het opsporen en loslaten van blokkades en belemmerende overtuigingen. Het is een energetische methode om eenheid te brengen in denken en voelen, tussen het hoofd en het hart. Dit kan leiden naar bewustwording, vitaliteit en gezondheid.

Het kan zijn dat in het verleden bepaalde ervaringen wel verstandelijk maar niet emotioneel verwerkt zijn. Onbewust kan dit zijn invloed uit blijven oefenen zowel op fysiek als mentaal niveau. Deze blokkades weerhouden je ervan het leven te leiden zoals jij dat eigenlijk wil. Je wil het één, maar doet het ander. Zijn je bewuste en onbewuste niet congruent dan kost dit energie; dit is meetbaar in bv spierspanning. Met de NEI-methode kan het onbewuste, bewust worden gemaakt. De blokkades kunnen van hun emotionele lading worden ontdaan en opgeruimd. Hierbij is het niet noodzakelijk om de emotie op te roepen of te herbeleven. Of diep en lang uit te wijden door praten en wroeten in je verleden. Je spoort wel de diepliggende blokkerende emoties op en onderzoekt waar dit als eerste is ontstaan (en niet verwerkt). Even ‘aanraken’ en daarna in balans brengen/integreren op een snelle en prettige manier. Een zachte wijze van verwerken.
Door gebruik te maken van de meridiaan banen kan het zelfhelende vermogen van het lichaam geactiveerd worden en verandering mogelijk worden gemaakt. Vergelijkbaar met het resetten van de harde schijf in een computer. Voor mensen die NEI hebben ervaren is het mogelijk meer inzicht in hun functioneren te krijgen. Het lukt beter om doelen te stellen en te bereiken. Men is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid in het leven. Het geeft ruimte en er is sprake van ‘leven vanuit eigen kracht’.

Samengevat: oude emoties, die je nu (onbewust) belemmeren verwerken, met als doel dat je echt kunt zijn wie je werkelijk bent.

Behandelvormen